Wskazówki dotyczące następnego badania technicznego

Nie bój się wizyty w stacji kontroli pojazdów! Po przeczytaniu naszych wskazówek będziesz wiedzieć, co diagnosta może zaakceptować, a czego nie.

Tipps für die nächste Hauptuntersuchung

Porady dla motocyklistów przed badaniem technicznym

Obojętnie, co zamierzasz: co dwa lata maszyna musi przejść badanie techniczne – czy to pierwsze po zarejestrowaniu nowego motocykla, czy też kolejne. Louis przygotował dla Ciebie zestawienie, o czym należy przy tym pamiętać.

Czy to handlarz, czy osoba prywatna – nie ma znaczenia, kto podjeżdża motocyklem – wszyscy są traktowani równo. Potocznie mówi się często TÜV, ale istnieją różne stacje kontroli pojazdów, posiadające odpowiednie uprawnienia nadane przez właściwe organy i oferujące badania techniczne, jak GTÜ, KÜS czy DEKRA. W internecie znajdziesz łatwo pobliską stację kontroli pojazdów. 

Wszystkie punkty przeprowadzają badanie pojazdu w oparciu o tę samą normę – jest to paragraf 29 niemieckiego prawa o ruchu drogowym (StVZO) i aktualnie mogą inkasować za tę usługę do 80 euro. Ceny konkurujących usługodawców często się wahają. 

Jak wspomniano, co dwa lata możliwy jest różny wynik badania technicznego, który możesz odczytać na potwierdzeniu badania technicznego: „brak zastrzeżeń”, „nieznaczne usterki”, „poważne usterki” czy wręcz „zagrożenie dla ruchu drogowego”. Jeżeli się spóźnisz, to już od dawna nie praktykuje się antydatowania i dodatkowo: może być 20% drożej, jeżeli będziesz zwlekać dłużej niż dwa miesiące! A zatem: od czasu do czasu należy spojrzeć na tablicę rejestracyjną.

Odpłatne badanie dodatkowe należy wykonać w ciągu miesiąca. Jeżeli się spóźnisz, znów wyjdzie drożej, ponieważ konieczne będzie ponownie badanie zasadnicze i druga opłata w pełnej wysokości.

Aby tego wszystkiego uniknąć, przygotowaliśmy listę kontrolną, gdzie z prawej strony znajdziesz punkty, które podczas badania technicznego są zazwyczaj sprawdzane. Po dobrym kwadransie będziesz już wszystko wiedzieć.

Co jest ważne w przypadku zmodyfikowania motocykla?

Inaczej niż w przypadku wykonywanego co dwa lata badania obowiązkowego, musisz w razie modyfikacji poddać pojazd odrębnej kontroli dodatkowej, aby nie wygasła homologacja. Takie badanie nie jest konieczne jedynie wówczas, jeżeli wprawdzie zmodyfikujesz pojazd, ale użyjesz do tego lub zamontujesz części mające ogólną homologację typu (ABE) lub homologację Wspólnoty Europejskiej (EG-BE) albo tak zwany znak homologacji E. W każdym innym przypadku musisz udowodnić diagnoście, że pojazd może uczestniczyć w ruchu drogowym na obszarze Niemiec.

Istnieję różnice w przepisach uwarunkowane tym, czy pojazd został zarejestrowany w oparciu o przepisy niemieckiego prawa o ruchu drogowym czy prawa unijnego. Pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy po 1.01.2017 r. podlegają normie Euro 4. Są tam sformułowane dodatkowe przepisy, które znacznie utrudniają modyfikowanie motocykla. Informacje na ten specyficzny temat znajdziesz w internecie.

Poniżej znajduje się zestawieni wszystkich ważnych kwestii, które są nam znane. Mimo dołożonych starań może się zdarzyć, iż lista okaże się niekompletna. 

Wskazówka: wszystkie wymienione regulacje obowiązują w Niemczech. W innych krajach – również na obszarze UE – mogą obowiązywać odmienne przepisy.


Kierownica/dźwignie

§ 30, § 61 niemieckiego prawa o ruchu drogowym
Kierownicę i dźwignie można wymieniać na części akcesoryjne.

 • Wszystkie kierownice akcesoryjne muszą być częściami sprawdzonymi.
 • Zawsze powinien być dołączony certyfikat lub ogólna homologacja typu (ABE), w której będzie wymieniony motocykl! Poza tym są tam wymienione ewentualne wymagania, przepisy modernizacyjne i ewentualnie wskazówka o „obowiązku adnotacji”.

Podnóżki

§ 30, § 61 niemieckiego prawa o ruchu drogowym
Podnóżek można wymieniać na części akcesoryjne.

 • Ich liczba musi odpowiadać liczbie miejsc siedzących (2 na jedno miejsce siedzące)
 • Zawsze powinien być dołączony certyfikat lub ogólna homologacja typu (ABE), w której będzie wymieniony motocykl! Poza tym są tam wymienione ewentualne wymagania, przepisy modernizacyjne i ewentualnie wskazówka o „obowiązku adnotacji”

Hamulce

§ 30, § 19, § 41 niemieckiego prawa o ruchu drogowym // dyrektywa 93/14/EWG
Elementy hamulców są częściami sprawdzonymi konstrukcyjnie. Można je wymieniać na części akcesoryjne.

 • Przewody hamulcowe, np. „Stahlflex”, z lub bez osłony z tworzywa sztucznego, podlegają zazwyczaj obowiązkowi adnotacji lub muszą mieć homologację typu
 • Przewody hamulcowe nie mogą być skręcone, nie mogą o nic ocierać i muszą być szczelne
 • Tarcze hamulcowe, np. Wave, mają zawsze certyfikat lub ogólną homologację typu i muszą być przeznaczone do danego motocykla
 • Klocki hamulcowe muszą mieć homologację krajową (nr KBA) lub międzynarodową (WE lub ECE)
 • (Oryginalne) części zamienne do hamulców (oryginalny kształt, zatwierdzony zamiennik) nie muszą być wpisywane

Koła/opony

§ 30, § 36 niemieckiego prawa o ruchu drogowym // dyrektywa 97/24/EWG
Zawsze przestrzegać odpowiedniego rozmiaru, przyporządkowania i oznaczenia (informacje są podane w dowodzie rejestracyjnym)!

 • Zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek toczenia
 • Przestrzegać właściwego producenta i typu opony (ewentualnie pobrać z internetu homologację producencką, zwrócić się o podbicie pieczątki i mieć zawsze przy sobie)
 • W przypadku obręczy zamiennych (np. PVM, Gate Speed itd.) sprawdzić przyporządkowanie do typu motocykla i ewentualnie poddać badaniu

Rama

§ 30 niemieckiego prawa o ruchu drogowym // dyrektywa 2002/24/WE
Rama zawsze musi znajdować się w oryginalnym stanie fabrycznym!

 • Zabronione jest spawanie, wiercenie, odkształcanie, obróbka skutkująca usunięciem materiału, w szczególności polerowanie m.in. spoin spawalniczych
 • Wszelkie zmiany (np. skrócenie ramy tylnej itd.) muszą być odnotowane

Stopka boczna/centralna

§ 61 niemieckiego prawa o ruchu drogowym // dyrektywa 2009/78/WE
Bez stopki ani rusz!

 • Zawsze musi być zamontowana stopka boczna i/lub stopka centralna
 • Generalnie nie powinno być możliwe ruszenie z niezłożoną stopką
 • Stopka/stopki musi/muszą być bezpiecznie zamocowane – z reguły za pomocą dwóch sprężyn lub jednej sprężyny w połączeniu z klamrą mocującą albo jednej sprężyny z certyfikowaną trwałością (10 000 cykli)

Osłona koła

§ 30, § 36a niemieckiego prawa o ruchu drogowym
Osłona koła – tak czy nie?

 • Przepisy krajowe obligują do stosowania osłony koła w motocyklach (150 mm nad środkiem osi – powierzchnia toczna kompletnie osłonięta)
 • Motocykle z homologacją WE nie podlegają obowiązkowi zamontowania żadnej określonej osłony koła
 • Mimo tego należy unikać przesadnego demontowania osłony koła. Jeżeli z modyfikacji wynika zagrożenie dla uczestników ruchu, osłona koła może być wymagana obligatoryjnie
 • Patrz również np. przepisy montażowe „Światła odblaskowe” lub „Światła tylne”

Lusterka

§ 56 niemieckiego prawa o ruchu drogowym // dyrektywa 97/24/WE
Najważniejszy jest znak homologacji!

Liczba lusterek zależy od terminu pierwszej rejestracji:

Data pierwszej rejestracji

Wymagane lusterka

przed 1.01.1990 r. od 1.01.1990 r. 

1 z lewej strony

poniżej 100 km/h
od 1.01.1990 r. 

1 z lewej strony

powyżej 100 km/h
1 z prawej strony

1 z lewej strony

Jeżeli lusterko jest opatrzone znakiem homologacji, wówczas ma również wymaganą wielkość 69 cm² i jest tym samym dopuszczone. W przypadku pojazdów zarejestrowanych pierwszy raz przed 17.06.2003 r. wystarczająca jest powierzchnia lusterka wynosząca 60 cm².


Układ wydechowy/układ ssący

§ 19, § 30, § 49 niemieckiego prawa o ruchu drogowym // dyrektywa 97/24/EWG
Technika prawidłowej eksploatacji.

 • Policja z reguły nie kupuje twierdzeń w stylu: „właśnie się odkręcił”, „urwała się śruba mocująca”, „teraz zaczął nagle tak klekotać”. To oznacza: dopuszczenie pojazdu do ruchu wygasa (§ 19, ust. 2 niemieckiego prawa o ruchu drogowym: ... jeżeli poziomu emitowanego hałasu ulegnie pogorszeniu ...)
 • Oznaczenie: wszystkie elementy akcesoryjne przeznaczone do używania w ruchu drogowym mają znak homologacji (nr KBA lub znak homologacji WE albo ECE). W tłumiku musi znajdować się pochłaniacz dB!
 • Obowiązek udokumentowania: do układu zamiennego ze znakiem homologacji nie trzeba posiadać przy sobie karty ani innego dokumentu!
 • Mocowanie: ponieważ tłumik lub układ został wyprodukowany dla danego motocykla, musi być zamocowany bez „modyfikacji”. Żadnych zmian!
 • Głośność: jeżeli z upływem czasu tłumik akcesoryjny stanie się znacznie głośniejszy, odpowiedzialność ciąży na właścicielu, nie na producencie. Tłumik można często wygłuszyć za pomocą nowej wełny szklanej. Ewentualnie należy wymienić tłumik

Oświetlenie

§ 49a – § 54 niemieckiego prawa o ruchu drogowym // 93/92 EWG // 2009/67/WE oraz rozporządzenie (UE) 168/2013
Widzieć i być widocznym. Ale tak właściwie ... (tylko ze znakiem homologacji)

Światła pozycyjne/postojowe:

 • Wg WE obowiązkowe, wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym dopuszczalne
 • Liczba: 1, wg WE także 2
 • Na szerokość w poziomie: symetrycznie względem osi wzdłużnej pojazdu, wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym tylko w reflektorze
 • Wysokość: 350-1200 mm, wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym do 1500 mm

Światła mijania:

 • Obowiązkowe; liczba: 1, wg WE także 2
 • Na szerokość wg WE: przy 2 reflektorach maks. odległość od siebie 200 mm, symetrycznie względem osi wzdłużnej pojazdu
 • Na szerokość wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym: maks. 200 mm od światła drogowego, symetrycznie względem osi wzdłużnej pojazdu
 • Wysokość: 500-1200 mm, wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym przy pierwszej rejestracji przed 01.01.1988 r. do 1000 mm

Światła drogowe:

 • Obowiązkowe; liczba: 1 lub 2
 • Na szerokość przy 2 reflektorach maks. odległość świecących powierzchni od siebie 200 mm
 • Wysokość: brak specjalnych przepisów
 • Obowiązkowa niebieska kontrolka aktywacji, wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym dopuszczalny również wskaźnik oparty na położeniu przełącznika

Kierunkowskazy (migacze):

 • Obowiązkowe, wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym od pierwszej rejestracji po 01.01.1962 r.; liczba: 4
 • Oznaczenie z przodu: 1, 1a, 1b, 11
 • Oznaczenie z tyłu: 2a, 2b, 12
 • Na szerokość (min.): wg WE z przodu 240 mm, z tyłu 180 mm, wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym z przodu 340 mm, z tyłu 240 mm, kierunkowskazy na końcówkach kierownicy („Bull's Eye”) względem siebie 560 mm 
 • Wysokość: 350-1200 mm
 • Kontrola aktywacji obowiązkowa wg WE, optyczna lub akustyczna lub obydwa sposoby, wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym dopuszczalna 
 • Przy pierwszej rejestracji po 01.01.1987 r. „Bull's Eye” dopuszczalne tylko w połączeniu z dodatkowymi kierunkowskazami tylnymi

Światła awaryjne:

 • Wg WE: niedopuszczalne w motorowerach, dopuszczalne w motocyklach; wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym: dopuszczalne również w motorowerach 
 • Odrębny przełącznik do synchronicznego działania wszystkich kierunkowskazów 
 • Obowiązkowa kontrolka aktywacji, wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym w kolorze czerwonym

Światła przeciwmgielne: 

 • Liczba: 1, wg WE dopuszczalne także 2 
 • Na szerokość: wg WE przy 2: symetrycznie względem osi wzdłużnej pojazdu; wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym: maks. 250 mm od osi wzdłużnej pojazdu, dozwolone również na gmolach 
 • Wysokość: maks. jak światła mijania
 • Załączanie ze światłami pozycyjnymi, mijania, drogowymi
 • Dopuszczalna kontrolka aktywacji

Światła hamowania:

 • Obowiązkowe, wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym dopiero od pierwszej rejestracji po 01.01.1988 r.; liczba: 1, wg WE dopuszczalne także 2
 • Pozycja montażowa: na środku
 • Wysokość: krawędź dolna min. 250 mm (wg niemieckiego prawa o ruchu drogowym min. 350 mm), krawędź górna maks. 1500 mm

Światła tylne:

 • Obowiązkowe; liczba: 1 lub 2
 • Pozycja montażowa: na środku
 • Wysokość: krawędź dolna min. 250 mm, krawędź górna maks. 1500 mm

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej:

 • Obowiązkowe z tyłu

Światło odblaskowe z tyłu:

 • Obowiązkowe, inne niż trójkątne; liczba: 1 lub 2
 • Wysokość: krawędź dolna min. 250 mm, krawędź górna maks. 900 mm

Lampy wyładowcze/„ksenony”:

 • Zasadniczo są dopuszczalne w motocyklu, jeżeli konstrukcja całej instalacji oświetleniowej odpowiada obowiązującym przepisom normy ECE-R53
 • Lampy przednie muszą być dopuszczone do używania w nich lamp wyładowczych (można rozpoznać po literze D („Discharge” = wyładowanie w gazie) na obudowie reflektora w pobliżu znaku homologacji)
 • Obowiązkowa jest automatyczna regulacja zasięgu światła
 • Niedopuszczalne jest montowanie tak zwanych „zestawów ksenonowych”, ponieważ urzędowo dopuszczone elementy są nieprawidłowo użytkowane

Inne światła dopuszczalne wg EWG:

Dyrektywa 93/92/EWG, Załącznik V, punkt 6.8, 6.9, 6.11

 • Tylne światło przeciwmgielne
 • Światła awaryjne przy pierwszej rejestracji przed 17.06.2003 r.
 • Boczne światła odblaskowe, inne niż trójkątne
 • Światła postojowe

Boczne uchwyty tablicy rejestracyjnej

§ 19.2, § 19.3, § 21, § 22 niemieckiego prawa o ruchu drogowym

 • Dopuszczalne pod określonymi warunkami, należy przy tym przestrzegać wymogów określonych w certyfikacie
 • Jeżeli nie ma certyfikatu, wymagana jest ekspertyza w oparciu o § 21 niemieckiego prawa o ruchu drogowym

Centrum Techniczne Luis

Jeśli masz pytanie techniczne dotyczące swojego motocykla, skontaktuj się z naszym Centrum Technicznym. Ma ono doświadczenie, odpowiednie źródła i zna mnóstwo adresów.

Pamiętaj!

Porady dla majsterkowiczów to ogólne praktyki, które mogą nie być odpowiednie dla wszystkich pojazdów lub poszczególnych elementów. Panujące u Ciebie warunki w niektórych przypadkach mogą być zgoła inne, dlatego nie możemy całkowicie zagwarantować adekwatności informacji podanych w poradach dla majsterkowiczów.

Dziękujemy za wyrozumiałość.