Konserwacja akumulatora 

Większość z nas już to przeżyła: zamiast energicznego „łi łi łi” z rozrusznika wydobywa się zaledwie wymuszone „ł-i-ł-i...”. Dlatego lepiej regularnie pielęgnować swój akumulator motocyklowy oraz w porę żegnać się ze zmurszałymi egzemplarzami. 

Konserwacja akumulatora

Konserwacja akumulatora na motocyklu

Większość z nas to zna: pewnego ranka zamiast energicznego „łi łi łi” z rozrusznika wydobywa się zaledwie wymuszone „ł-i-ł-i...”. To akumulator rozruchowy goni resztkami sił. A my kolejny raz delektujemy się wygodami publicznego transportu zbiorowego, wysłuchujemy pocieszających słów przełożonego i możemy miło spędzać czas po pracy w warsztacie. Kto jednak od czasu do czasu pamięta o pielęgnacji swojego akumulatora, ten może przeważnie takich przygód uniknąć.

Akumulator jest magazynem życiodajnej energii dla motocykla. Dotyczy to zwłaszcza tych pojazdów, które są wyposażone w zapłon akumulatorowy zamiast iskrownika, który samodzielnie potrafi podtrzymywać działanie silnika.

Akumulator jest odżywiany prądem ładowania pochodzącym z prądnicy, ale jego magazynowanie jest możliwe jedynie wtedy, gdy akumulator jest w należytym stanie. A to oznacza: znajdujące się w akumulatorze ołowiane płyty nie mogą być silnie zasiarczone, ponieważ w ostateczności może to prowadzić do zwarcia. A to sprawiłoby, że akumulator stałby się niezdatny do użytku. Należy zapewniać dostateczny poziom elektrolitu, a na biegunach akumulatora nie mogą pojawiać się żadne ślady oksydacji.

W trakcie rozładowywania akumulatora na ołowianych płytach tworzy się siarczan ołowiu. Inaczej mówiąc, w trakcie użytkowania do nieznacznego zasiarczenia dochodzi bez przerwy. Natomiast ładowanie powoduje ponowne rozpuszczanie siarczanów. W trakcie zasiarczania wykształcają się kryształy, które rosną coraz bardziej, jeśli akumulator nie jest ładowany. Jeżeli warstwa kryształów stanie się zbyt gruba, jej zniszczenie poprzez ładowanie nie jest już możliwe, a sam akumulator nie może dostarczać pełnej mocy. Z tego względu zawsze należy unikać długich postojów i głębokiego rozładowywania. Równie ważne jest pełne naładowanie akumulatora, gdyż tylko tym sposobem można ponownie rozpuścić kryształy siarczanu. W optymalnych warunkach ciecz – elektrolit – cały czas pozostaje w ruchu na skutek ładowania i rozładowywania. Zapobiega to wzrostowi kryształów siarczanu.

Informację o stanie naładowania akumulatora można pozyskać za pomocą cyfrowego multimetru lub testera gęstości elektrolitu w przypadku akumulatorów standardowych. W akumulatorze 12 V wartości napięcia powyżej 12,7 V wskazują na w pełni naładowany akumulator, wartość 12,4 V informuje o jego rozładowaniu w 50%, natomiast wartość 12 V o rozładowanym akumulatorze. Lepsza diagnostyka jest możliwa za pośrednictwem inteligentnej ładowarki. Tego rodzaju urządzenie wykonuje test przed rozpoczęciem ładowania i dostarcza dokładną informację o stanie akumulatora. Może zdarzyć się tak, że nawet pomimo wystarczającego napięcia akumulator nie radzi sobie z rozruchem silnika, ponieważ jest zasiarczony i nie dostarcza już dostatecznej mocy.

Jeśli Twój akumulator jest kiepsko naładowany, ustal przyczynę tego stanu rzeczy. Gdy pojazd długo był używany wyłącznie na krótkich dystansach lub też nie był używany wcale, rozładowany akumulator nie powinien być dla Ciebie żadnym zaskoczeniem. W takiej sytuacji prawidłowo ładujesz akumulator za pomocą ładowarki. Natomiast kiedy akumulator jest już po prostu za stary, trzeba go wymienić. Ale jeśli w trybie normalnej jazdy nowy akumulator nie jest ładowany, przyczynami tego stanu rzeczy mogą być uszkodzenia prądnicy, prostownika, regulatora lub prądy pełzające. Zapytaj o to w swoim warsztacie, jeśli nie możesz rozwiązać tego problemu na własną rękę z pomocą podręcznika.  

Jeśli motocykl nie jest używany przez dłuższy czas (powyżej 3 miesięcy), zaleca się odłączenie lub demontaż akumulatora, aby nie dopuścić do jego głębokiego rozładowania lub wyczerpania przez ukryte urządzenia odbiorcze, takie jak systemy alarmowe, zegary, immobilizery, urządzenia nawigacyjne itd. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie akumulatora do automatycznego urządzenia podtrzymującego napięcie lub inteligentnej ładowarki. Standardowy akumulator, który nie jest ładowany np. w trakcie przerwy zimowej, jest już po 4 miesiącach nieodwracalnie uszkodzony.  

W przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w liczne elektroniczne urządzenia dodatkowe, które wymagają ponownej konfiguracji po demontażu akumulatora (urządzenie nawigacyjne, system alarmowy itp.), zaleca się korzystanie z gniazda do ładowania na pojeździe, dzięki któremu demontaż akumulatora staje się niepotrzebny. Wymaga to jednak użytkowania akumulatora bezobsługowego.

Jakie akumulatory są dostępne?

Z reguły producenci motocykli montują w motocyklach standardowe akumulatory kwasowe bądź bezobsługowe akumulatory kwasowe. W zasadzie wszystkie akumulatory kwasowe są takie same: składają się z większej liczby ołowianych płyt. Płyty dodatnie są wykonane z tlenku ołowiu, natomiast płyty ujemne z ołowiu gąbczastego. Rozcieńczony kwas siarkowy między płytami pełni rolę ciekłego roztworu elektrolitowego. W efekcie połączenia dwóch różnych metali w jednym roztworze elektrolitowym odbywa się wytwarzanie i magazynowanie energii chemicznej, a tym samym napięcia elektrycznego. Połączenie biegunów na zewnątrz akumulatora za pośrednictwem rezystora powoduje rozładowywanie akumulatora, przemianę energii chemicznej w energię elektryczną i umożliwia przepływ prądu.

Uwaga: kwas akumulatorowy jest żrący, dlatego trzeba zachowywać ostrożność podczas obchodzenia się z wymontowanymi akumulatorami. Jednak w sytuacji, gdy dojdzie już do kontaktu kwasu ze skórą, trzeba ją szybko przemyć dużą ilością wody. A w razie kontaktu z oczami trzeba dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Rozpryski kwasu na odzieży wiążą się zazwyczaj z dziurami. Kwas prowadzi również do uszkodzeń lakierowanych elementów na motocyklu. Konsekwencje to rdza i powstawanie nalotu elektrolitu o wyglądzie przypominającym grzyba. Dlatego te elementy również trzeba dokładnie przemyć wodą!

Wyglądający jak grzyb nalot elektrolitu

Wyglądający jak grzyb nalot elektrolitu 

Standardowy akumulator kwasowy

Ten opłacalny typ akumulatora można znaleźć przede wszystkim w starszych modelach motocykli. W przypadku nowo zakupionego standardowego akumulatora trzeba uzupełnić elektrolit za pomocą kwasu (ale nie wody!) o gęstości 1,28 g/cm3. W standardowych akumulatorach kwasowych dochodzi do powstawania gazów. Dlatego są one wyposażone w otwór odpowietrzający, na który zakłada się wąż. Wąż kieruje gazy do miejsca, w którym nie mogą wyrządzić żadnych szkód, zazwyczaj pod silnik. Właśnie ze względu na otwór odpowietrzający standardowe akumulatory kwasowe można montować jedynie w pozycji stojącej (z otworem skierowanym w górę), ponieważ w przeciwnym razie doszłoby do wycieku elektrolitu.

Standardowe akumulatory muszą być ładowane z otwartymi ogniwami. W tym celu akumulator musi zostać wymontowany z pojazdu, aby mgiełka elektrolitu nie mogła na nim osiadać.

Pomiar gęstości elektrolitu

Pomiar gęstości elektrolitu 

Stan naładowania można sprawdzić za pomocą testera gęstości elektrolitu. W tym celu trzeba otworzyć korki poszczególnych ogniw akumulatorowych i zassać odrobinę elektrolitu do testera gęstości elektrolitu, ściskając gruszkę ssącą, a następnie wprowadzając rurkę ssącą do ogniwa akumulatorowego. Teraz trzeba rozprężyć gruszkę ssącą i nabrać tyle kwasu akumulatorowego, aby pływak mógł swobodnie pływać. Pływak w testerze dostarcza informacji o stanie naładowania: im bardziej rozładowany akumulator, tym niższa gęstość elektrolitu i tym głębiej zanurza się pływak. We w pełni naładowanych akumulatorach gęstość elektrolitu wynosi 1,28 g/cm3, natomiast w rozładowanych 1,11 g/cm3; gęstość 1,20 g/cm3 odpowiada rozładowaniu w 50%.

Uwaga: przeczytaj uważnie instrukcję użytkowania testera gęstości elektrolitu!

Stan naładowania poszczególnych ogniw akumulatorowych powinien być możliwie jednakowy, w przeciwnym razie występuje uszkodzenie. Dlatego sprawdź wszystkie ogniwa.  

Po użyciu tester gęstości elektrolitu należy wyczyścić wodą. Jeśli poziom cieczy w standardowym akumulatorze obniżył się, to do poszczególnych ogniw akumulatorowych trzeba dolać wody zdemineralizowanej do mniej więcej oznaczenia poziomu maksymalnego (kontrola ok. 1 x w miesiącu). Nie wolno dolewać elektrolitu, ponieważ jest on stosowany tylko do pierwszego napełnienia. Późniejsze dolanie elektrolitu prowadziłoby do niedopuszczalnego zwiększenia stężenia kwasu w akumulatorze. Po uzupełnieniu poziomu cieczy trzeba doładować akumulator za pomocą ładowarki. W trakcie ładowania (zawsze bez korków zamykających ogniwa) w akumulatorze powstają gazy wybuchowe (gaz piorunujący) – dlatego trzeba zawsze zapewniać prawidłową wentylację pomieszczenia, trzymać akumulator z dala od ognia we wszelkiej postaci, nie palić tytoniu oraz zwracać uwagę na to, aby nie mogło dochodzić do powstawania iskier.

Budowa standardowego akumulatora kwasowego

Budowa standardowego akumulatora kwasowego

Budowa standardowego akumulatora kwasowego

a) Specjalne separatory: Zapewniają wyższą moc rozruchową i dłuższy okres użytkowania.

b) Siatka z wysoce stabilnego materiału stopowego: Zapewnia maksymalną moc rozruchową i wysoką odporność na wibracje.

c) Ładowane na sucho płyty: Akumulator jest już wstępnie naładowany w trakcie pierwszego napełniania elektrolitem

d) Uszczelnione bieguny: Dłuższy okres użytkowania dzięki ochronie przed utratą cieczy i korozją.

e) Ciągłe połączenia zestawów płyt: Wyższa moc rozruchowa.


Akumulatory bezobsługowe

W przeciwieństwie do standardowego akumulatora w akumulatorze bezobsługowym elektrolit znajduje się w postaci związanej (we włókninie między ołowianymi płytami lub jako żel). Ponieważ w akumulatorach tego rodzaju właściwie nie dochodzi do ubytku cieczy na skutek parowania, po pierwszym napełnieniu można je zamknąć na stałe. Kolejna kontrola poziomu napełnienia nie jest potrzebna przez cały okres ich użytkowania. Taki akumulator nie jest wyposażony w wąż odpowietrzający, a ładowanie za pomocą ładowarki nie wymaga otwarcia ogniw.

Akumulatory żelowe i niektóre specjalne akumulatory z mikrowłóknami są sprzedawane napełnione i zamknięte na stałe. Prosty akumulator bezobsługowy jest dostarczany z odpowiedniej wielkości pakietem elektrolitu (gęstość elektrolitu 1,32 g/cm3), który jest wlewany do akumulatora przed pierwszym użyciem. Potem akumulator zostaje na stałe zamknięty. Akumulatory bezobsługowe mogą być ładowane zamontowane w pojeździe, np. za pośrednictwem gniazda ładowania. Do tego celu należy zawsze używać przeznaczonej do motocykli ładowarki automatycznej (patrz porada „zrób to sam” Ładowarki).

Jeśli akumulator bezobsługowy jest głęboko rozładowany, jego regeneracja wymaga specjalnego trybu ładowania. Ten tryb nie jest dostępny w prostych ładowarkach automatycznych. Dlatego zaleca się zakup inteligentnej ładowarki automatycznej – to urządzenie stanowi rozwiązanie na wszystkie okazje.

Akumulatory bezobsługowe, zwłaszcza akumulatory żelowe, charakteryzują się niższym samorozładowaniem od akumulatorów standardowych oraz nieco wyższą mocą zimnego rozruchu, jednak w zamian są bardziej wrażliwe na przeładowanie (dlatego trzeba koniecznie korzystać z przeznaczonej do motocykli ładowarki automatycznej). Jeśli rozważasz wymianę akumulatora standardowego na akumulator bezobsługowy, sprawdź zakres regulacji swojego regulatora napięcia.

Akumulatory z mikrowłóknami są wyposażone w zawór bezpieczeństwa, który otwiera się w razie przepływu zbyt wysokiego prądu lub powstawania gazów we wnętrzu. Akumulatory z mikrowłóknami muszą być montowane wyłącznie w pozycji stojącej (zawór na górze) lub lekko pochylonej, jednak nie odwróconej do góry nogami, gdyż również i tutaj może dojść do wycieku elektrolitu.

Akumulatory AGM to akumulatory z mikrowłóknami, w przypadku których mikrowłókna przyjmują postać mat z włókna szklanego. Akumulatory AGM odznaczają się wyższym napięciem końcowym ładowania o wartości 14,7 V.

Akumulatory z czystego ołowiu to również akumulatory z mikrowłóknami (MF). Jak wskazuje nazwa, w przeciwieństwie do zwykłych akumulatorów MF płyty pełniące rolę anody i katody są wykonane z czystego ołowiu (ewentualnie z dodatkiem srebra). Powoduje to obniżenie rezystancji wewnętrznej, a tym samym polepszenie przepływu prądu. Z pewnością sporymi zaletami są niski poziom samorozładowania oraz niewielka skłonność do głębokiego rozładowania. Jednak stosowanie wyższej jakości płyt o konstrukcji siatkowej zwiększa masę akumulatora.

Zarówno akumulatory AGM, jak również akumulatory z czystego ołowiu odznaczają się bardzo dobrą mocą zimnego rozruchu i trwałymi rozwiązaniami technicznymi.

W akumulatorach żelowych elektrolit jest związany w żelu krzemionkowym. W rezultacie powstaje galaretowata masa, która nie może wytwarzać gazów. Dlatego takie akumulatory można ustawiać w dowolnym położeniu. Kolejną zaletą galaretowatego elektrolitu jest to, że uodparnia akumulator na wibracje: płyty ołowiane we wnętrzu nie mogą się ze sobą zetknąć pod wpływem wstrząsów.

Budowa bezobsługowego akumulatora żelowego

Budowa bezobsługowego akumulatora żelowego

Budowa bezobsługowego akumulatora żelowego

a) Specjalna konstrukcja siatki: Wielostopowość zapewnia wysoką przewodność i odporność na korozję.

b) Specjalny materiał aktywny: Dłuższy okres użytkowania i zwiększona niezawodność.

c) Ciągłe połączenia zestawów płyt: Niższa rezystancja wewnętrzna dzięki krótszym drogom prądowym dla wyższej mocy rozruchowej.

d) Galaretowaty elektrolit: Wyższa ochrona przed wyciekiem, niskie samorozładowanie i bardzo wysoka moc rozruchowa.


Bezobsługowy akumulator litowo-jonowy

Akumulatory litowo-jonowe to najnowsze i najpotężniejsze rozwiązanie w dziedzinie techniki akumulatorowej. Akumulatory tego typu zawierają jako ogniwa większą liczbę pojedynczych pakietów akumulatorowych. Wewnątrz pakietów znajdują się dwie różne metalowe folie pełniące rolę anody i katody, które są najczęściej wykonane z miedzi i aluminium. Folie są od siebie odseparowane jonoprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego i osadzone w zawierającym lit elektrolicie, który co prawda nie zawiera kwasu ani wody, ale w którym elektrony mogą mimo to wędrować.

Akumulatory litowo-jonowe odznaczają się bardzo niskim samorozładowaniem i długą przewidywaną żywotnością przy założeniu prawidłowej pielęgnacji i odpowiedniego użytkowania. Wytrzymują ok. dziesięć razy więcej cykli ładowania od akumulatorów ołowiowych, są odporne na wibracje i mogą być montowane w dowolnym położeniu. Ich konstrukcja jest stosunkowo kompaktowa, a masa niezwykle niska. Jednakże mogą być ładowane jedynie za pomocą specjalnych ładowarek przeznaczonych do akumulatorów litowo-jonowych. Moc takich akumulatorów spada pod wpływem skrajnie niskich i wysokich temperatur, dlatego można je stosować wyłącznie w temperaturach od -10 do +45°C.

Budowa akumulatora litowo-jonowego

Budowa akumulatora litowo-jonowego

Budowa akumulatora litowo-jonowego

a) Pokrywa bieguna: Unikanie zwarć.

b) Mosiężne końcówki biegunowe: Optymalna przewodność.

c) System zarządzania akumulatorem: Reguluje stan naładowania poszczególnych ogniw i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.

d) Wskaźnik stanu naładowania: Łatwe rozpoznawanie stanu naładowania.

e) Pakiety akumulatorowe: W tych pakietach znajdują się ogniwa litowe, które odznaczają się m.in. wysoką gęstością energii oraz skrajnie niskim poziomem samorozładowania.

f) Nylonowa obudowa: Specjalnie opracowany materiał, dzięki czemu jest skrajnie wytrzymały.


5 grzechów głównych w zakresie konserwacji akumulatora

  • NIE WOLNO: dawać smaru do biegunów między biegunem a zaciskiem bieguna – smar do biegunów nie przewodzi prądu elektrycznego!
  • NIE WOLNO: pozostawiać akumulatora bez ładowania przez całą zimę – doładowywać najpóźniej po 2 miesiącach.
  • NIE WOLNO: dolewać elektrolitu w przypadku napełnionych akumulatorów standardowych – do tego celu używa się wody zdemineralizowanej.
  • NIE WOLNO: stosować niewłaściwych ładowarek – w zależności od typu akumulatora potrzebna jest specjalna ładowarka.
  • NIE WOLNO: otwierać akumulatorów bezobsługowych – pokrywa musi pozostać zamknięta, nie wolno też niczego dolewać!

Ważne rzeczy, które warto wiedzieć o akumulatorach rozruchowych

 Wstępnie naładowany akumulator?Napełnianie elektrolitem?"Konserwacja? (= regularna kontrola poziomu elektrolitu?)"Magazynowanie elektrolitu
Akumulatory standardoweTak, częściowo ładowane na sucho. Przed montażem akumulator należy zawsze naładować do pełna za pomocą odpowiedniej ładowarki do akumulatorów motocyklowych.

Tak, elektrolit trzeba zamówić oddzielnie (Elektrolit do akumulatora). Wszystkie informacje dotyczące ilości kwasu znajdują się w opisie danego akumulatora.

 

Tak! Poziom elektrolitu trzeba kontrolować mniej więcej raz w miesiącu. Jeśli to konieczne, uzupełniać wyłącznie wodą zdemineralizowaną (lub destylowaną) (Elektrolit do akumulatora). Po pierwszym napełnieniu w żadnym wypadku nie dolewać elektrolitu!Niezwiązany w ogniwach.
Nienapełnione bezobsługowe akumulatory z pakietem elektrolituTak, częściowo ładowane na sucho. Przed montażem akumulator należy zawsze naładować do pełna za pomocą odpowiedniej ładowarki do akumulatorów motocyklowych.Tak, pasujący pakiet elektrolitu z dokładną ilością elektrolitu jest zawsze dołączony do opakowania. Nigdy nie wolno nalewać innego elektrolitu niż ten, który znajduje się w pakiecie elektrolitu dołączonym do akumulatora!Nie, po jednorazowym napełnieniu i zamknięciu akumulatora jest on już na zawsze bezobsługowy i pod żadnym pozorem nie może być otwierany! Dolewanie zdemineralizowanej (lub destylowanej) wody lub elektrolitu nie jest już potrzebne, a nawet jest bezwzględnie zabronione, ponieważ prowadziłoby to do zniszczenia akumulatora!Związany w mikrowłóknach.
Akumulatory bezobsługowe wstępnie napełnione elektrolitem i zamknięteTak, częściowo naładowane. Przed montażem akumulator należy zawsze naładować do pełna za pomocą odpowiedniej ładowarki do akumulatorów motocyklowych.Nie! Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać akumulatora ani napełniać go elektrolitem, ponieważ jest już wstępnie napełniony elektrolitem. Pomijając ładowanie, jest gotowy do montażu!Nie, ten akumulator jest na zawsze bezobsługowy! Pod żadnym pozorem nie wolno go otwierać! Dolewanie zdemineralizowanej (lub destylowanej) wody lub elektrolitu jest w przypadku tego akumulatora bezwzględnie zabronione, gdyż prowadziłoby to do zniszczenia akumulatora!Związany w mikrowłóknach.
Akumulatory bezobsługowe wstępnie napełnione substancją żelową i hermetycznie zamknięteTak, częściowo naładowane. Przed montażem akumulator należy zawsze naładować do pełna za pomocą odpowiedniej ładowarki do akumulatorów motocyklowych.Nie! Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać akumulatora ani napełniać go elektrolitem, gdyż jest już wstępnie napełniony żelem. Pomijając ładowanie, jest gotowy do montażu.Nie, ten akumulator jest na zawsze zamknięty i bezobsługowy! Pod żadnym pozorem nie wolno go otwierać!Mieszanina elektrolitowa związana w substancji żelowej.
Bezobsługowe akumulatory w technologii „czystego ołowiu”Tak, częściowo naładowane. Przed montażem akumulator należy zawsze naładować do pełna za pomocą odpowiedniej ładowarki do akumulatorów motocyklowych.Nie! Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać akumulatora.Nie, ten akumulator jest na zawsze zamknięty i bezobsługowy! Pod żadnym pozorem nie wolno go otwierać!Związany w absorbującej włókninie szklanej w połączeniu z cienkimi płytami z czystego ołowiu. Technologia włókien szklanych zapewnia całkowitą absorpcję elektrolitu. Tym samym akumulator można montować w dowolnej pozycji.
Bezobsługowe akumulatory z technologią litowo-jonowąTak, częściowo naładowane. Przed montażem akumulator należy zawsze naładować do pełna za pomocą specjalnej ładowarki do akumulatorów litowo-jonowych.Nie! Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać akumulatora. Zawiera suche ogniwa. Pomijając ładowanie, jest gotowy do montażu.Nie, ten akumulator jest na zawsze zamknięty i bezobsługowy! Pod żadnym pozorem nie wolno go otwierać!Pozbawiony kwasu i zawierający lit elektrolit jest szczelnie zamknięty w większej liczbie pojedynczych pakietów akumulatorowych.

Konserwacja akumulatora – tak wiec idzie

Krok 1: zdejmowanie kanapy motocyklowej

Krok 1: zdejmowanie kanapy motocyklowej 

01 – Zdejmowanie kanapy motocyklowej

Wybierz akumulator zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu lub wg skrótu typu, wymiarów, napięcia (6 V lub 12 V), liczby amperów, położenia biegunów i odpowietrzenia. Najpierw zdejmij kanapę motocyklową, po czym przed napełnianiem i montażem skontroluj raz jeszcze, czy akumulator będzie pasował, a bieguny znajdują się po prawidłowej stronie.


Krok 2: najpierw odczep kabel ujemny, a dopiero potem kabel dodatni

Krok 2: najpierw odczep kabel ujemny, a dopiero potem kabel dodatni 

02 – Odłączyć kabel

Zawsze przed przystąpieniem do demontażu akumulatora odczep najpierw kabel ujemny, a dopiero potem kabel dodatni, gdyż tylko w ten sposób skutecznie unikniesz zwarć z ramą pojazdu!

Jeśli akumulator jest doładowywany z użyciem ładowarki, nie należy stosować ładowarki o wysokiej liczbie amperów z wyposażenia samochodowego lub z marketu budowlanego. Należy stosować wyłącznie urządzenia zaprojektowane specjalnie do akumulatorów motocyklowych. Co prawda ładowarki o wysokiej liczbie amperów pracują szybciej, ale zbyt wysoki prąd ładowania powoduje uszkodzenie stosunkowo małego akumulatora motocyklowego.


Krok 3: wlewanie elektrolitu

Krok 3: wlewanie elektrolitu 

03 – Wlewanie elektrolitu

Napełniaj standardowe akumulatory kwasem akumulatorowym za pomocą butelki z elektrolitem lub małego lejka do nalewania aż do osiągnięcia oznaczenia poziomu maksymalnego. W trakcie tej czynności musisz stać na kwasoodpornym podłożu! Podczas napełniania w akumulatorze powstają gazy i to zjawisko jest całkiem normalne.

Wszystkie akumulatory są wstępnie naładowane na sucho. Jednak mimo to trzeba najpierw podłączyć akumulator do ładowarki, aby doładować go aż do osiągnięcia maksymalnej pojemności.

W przypadku akumulatorów standardowych trzeba następnie umożliwić odpowietrzenie ogniw przez ok. 2 godziny, raz jeszcze sprawdzić poziom napełnienia, a następnie zamknąć ogniwa korkami. Przed montażem akumulatora starannie zetrzyj wylany elektrolit.  


Krok 4, ilustr. 1: czyszczenie akumulatora od zewnątrz

Krok 4, ilustr. 1: czyszczenie akumulatora od zewnątrz 

04 – Czysty akumulator

W pierwszej kolejności wyczyść akumulator od zewnątrz, ponieważ warstwa brudu może prowadzić do wytwarzania prądów pełzających i strat ładowania. W tym celu spryskaj akumulator środkiem do kompletnego czyszczenia motocykla, oczyść pędzelkiem, a na koniec opłucz wodą.

Krok 4, ilustr. 2: czyszczenie biegunów akumulatora

Krok 4, ilustr. 2: czyszczenie biegunów akumulatora 

Jeśli bieguny akumulatora są zabrudzone, wyczyść je mosiężną szczotką.


Krok 5: czyszczenie zacisków

Krok 5: czyszczenie zacisków 

05 – Czyszczenie zacisków

Wyczyść też zaciski przewodów przyłączeniowych akumulatora.


Krok 6: najpierw zamocuj kabel dodatni, a dopiero potem kabel ujemny

Krok 6: najpierw zamocuj kabel dodatni, a dopiero potem kabel ujemny 

06 – Kable połączeniowe

Gdy akumulator znajduje się już w pojeździe, zawsze podłączaj najpierw kabel dodatni, a dopiero potem kabel ujemny. Nie zamień biegunów – to spowodowałoby nie tylko uszkodzenie akumulatora, lecz mogłoby także prowadzić do zniszczenia generatora i instalacji elektrycznej!


Krok 7: smarowanie podłączonych biegunów

Krok 7: smarowanie podłączonych biegunów 

07 – Smarowanie podłączonych biegunów

Nasmaruj podłączone bieguny niewielką ilością smaru PROCYCLE do biegunów. W przypadku akumulatorów standardowych przewód odpowietrzenia musi zawsze być układany starannie i bez zginania.


Nasza rekomendacja


Centrum Techniczne Luis

Jeśli masz pytanie techniczne dotyczące swojego motocykla, skontaktuj się z naszym Centrum Technicznym. Ma ono doświadczenie, odpowiednie źródła i zna mnóstwo adresów.

Pamiętaj!

Porady dla majsterkowiczów to ogólne praktyki, które mogą nie być odpowiednie dla wszystkich pojazdów lub poszczególnych elementów. Panujące u Ciebie warunki w niektórych przypadkach mogą być zgoła inne, dlatego nie możemy całkowicie zagwarantować adekwatności informacji podanych w poradach dla majsterkowiczów.

Dziękujemy za wyrozumiałość.